สินเชื่อ SPEEDY LOAN 20,000 ไทยพาณิชย์ อนุมัติไวไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ

โดยไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน ผ่อนนาน 72 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัวและชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน หรืองวดรายสองสัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กัน

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

-สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

-ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

-วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

-ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

-ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

-ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

-เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ Call Center : 02777 7777

อ่านต่อ